Магній оксид
 
Назва продукції:   Магній оксид MgO
Виробник: Україна/ Росія/ Китай

Показники якості

№ п/п

Наименування показника

Одиниця вимірювання

Фактично

1.

Масова доля оксиду магнію

 

 

 

(в прожареному продукті)

%

97,76

2. 

Масова доля оксиду магнію

%

91,81

3.

Масова доля оксиду кальція

%

1,29

4.

Масова доля оксиду кремнія

%

0,6

5.

Масова доля оксиду заліза

%

0,06

6.

Масова доля оксиду алюмінія

%

0,12

7.

Масова доля сірчаного ангідриду

%

0,17

8.

Втрати при прожарюванні

%

5,95

9.

Питома поверхня

м2/г

62,5


 

 

 

 

 

Гранулометрія:
(за методом Малверна)

більше 135µм

0,00%

90-135µм

1,00%

 

40-90µм

11,70%

 

10-40µм

34,80%

 

менше 10µм

52,50%