Зливки тантала
 
Отримують методом електронно-променевої плавки (ЕЛП-2 - подвійний переплав, ЕЛП-3 - потрійний переплав).

Поставляються з механічно обробленою поверхнею або з поверхнею, обробленою електронним променем.

Твердість по Бринеллю не більше 90 кг/мм2, шорсткість <RZ 80.

Хімічний склад%
Ta  Ti  W C O N Na Al Cr  Co  Cu
99,9 0.0003 0.005 0.005  0.01 0.01  0.00015 0.0005 0.00025 0.0001 0.0005
Nb  Fe  Si Mo H Mg Ca Mn  Ni Zr  Sn
0.03 0.0012 0.0012 0.0005 0.0004 0.0002  0.001  0.00015 0.0002  0.0007 0.0001